Turun kaupunginhallitus on maanantain 5.12. kokouksessaan valinnut Kupittaan kärjen hankekumppaniksi Terävin kärki -nimisen yhteistyöryhmän. Ryhmän muodostavat YIT Suomi Oy, Lundén Architecture Oy ja Arkkitehdit von Boehm – Renell Oy sekä nimettyinä alihankkijoina COBE A/S sekä AFRY Finland Oy ja WSP Finland Oy.

Kupittaan kärjen hankintapäätös käynnistää merkittävän vaiheen Turun Tiedepuiston kehittämisessä. Allianssimallilla toteutettavan hankinnan myötä Kupittaan ja Itäharjun alueet yhdistyvät uudeksi kaupunginosaksi.

- Turun Tiedepuisto on kaupungin elinvoiman, kilpailukyvyn ja myös ilmastotavoitteidemme näkökulmasta tulevien vuosien merkittävin kokonaisvaltainen kaupunkikehityskokonaisuus Turussa. Kupittaan kärjen alueesta tulee erittäin vetovoimainen ja houkutteleva niin paikallisille kuin kansainvälisillekin yrityksille ja instituutioille, sanoo Turun pormestari Minna Arve
 
- On tärkeää, että vihdoin pääsemme toteuttamaan yhtä Turun merkittävimmistä kaupunkikehityshankkeista, pormestariohjelman tavoitteista ja vision tavoitteista. Nyt päästään vihdoin puheesta tekoihin, pormestari Arve jatkaa.

Kupittaan kärjen kumppanuushankkeen myötä alueelle laaditaan yhteistyössä allianssin kanssa kokonaissuunnitelma ja siihen sopiva asemakaava. Niihin sisältyvät muun muassa Helsinginkadun ja radan ylittävä kansirakenne ja pysäköintilaitos, sekä Turun ammatti-instituutin Taito-kampus. Samalla alueelle tulee runsaasti toimitila- ja asuntorakentamista.

Hankinnan infrakokonaisuuden tilaajan budjetti on 80 miljoonaa euroa ja Taito-kampuksen 73,4 miljoonaa euroa, pitäen sisällään muiden muassa tavoitekustannuksen, bonuspoolipalkkiot, indeksivarauksen ja tilaajan riskivarauksen. Kaupungin eli tilaajan budjetti on yhteensä 153,4 miljoonaa euroa.

Muutosten ansiosta Turun Kupittaan aseman ympärille, osaksi Turun Tiedepuistoa rakentuu palveluiden, osaamisen, työn ja asumisen ainutlaatuinen keskittymä.

- Olemme viime vuosina toteuttaneet useita hankkeita Kupittaan alueella. Kupittaan kärki -hankkeen myötä kaupunkikehitystyömme jatkuu entistä laajempana. Kokonaissuunnitelma tulee kehittämään aluetta sekä toiminnallisesti, että liikenteen osalta ja muovaamaan alueesta vetovoimaisen ja toimivan Turun toisen sydämen, kertoo rakennusyhtiö YIT:n kaupunkikehityksestä vastaava johtaja Juha Kostiainen

Terävimmän kärjen suunnitelma esittää Kupittaan alueelle noin 320 000 kerrosneliömetriä uudisrakennusoikeutta, josta asumista on noin 220 000 kerrosneliömetriä ja toimitila- ja muuta rakentamista noin 100 000 kerrosneliömetriä. Ensimmäisessä vaiheessa toteutettavan hybridikorttelin korkein rakennus on esitetty 20 kerrosta sisältäväksi kokonaisuudeksi. 

Terävin kärki -ryhmän suunnitelman ilmakuva.

Kaksi loppuvaiheeseen päässyttä pisteytettiin 

Kupittaan kärjen päätös tehtiin kahden loppuvaiheeseen asti edenneen tarjoajan välillä hankkeelle asetettuihin tavoitteisiin laaditun arvioinnin perusteella. Tarjoajat olivat Terävin kärki sekä Sammonkannel -nimiset ryhmittymät.

Kokonaissuunnitelman laadun lisäksi keskeisiä arviointiperusteita olivat tarjoajan allianssiosaaminen, yhteistoimintakyky, toteutuksen tapa, aikataulutus ja hinta. 
 
Ryhmittymien suunnitelmat ja niissä esitetyt toteutusratkaisut ovat keskenään hyvin erilaisia, mutta molemmissa on toivottuja innovatiivisia kehittämisajatuksia, jotka tukevat Kupittaan alueen kehittymistä uudenlaiseksi keskustamaiseksi kaupunkirakenteeksi. 

Pisteytyksessä arviointiperusteiden alakohdat erosivat toisistaan, mutta kokonaisuutena erot tasoittuivat ja laadulliset pisteet olivat hyvin lähellä toisiaan. Merkittävin ero oli palkkiotarjouksissa, mikä lopulta ratkaisi valinnan. Palkkio sisältää allianssimallissa yrityksen yleiskustannuksen ja yrityksen katteen sekä yrityksen omat riskivaraukset.

Kupittaan kärjen hankekumppanin valintatyö oli laaja-alainen. Se pohjasi Turun kaupunginhallituksen hyväksymiin arviointiperusteisiin. Arvioinnin teki kaupungin seitsemän virkahenkilön muodostama ryhmä, joka kuuli työssään useita asiantuntijoita. Arvioinnin yhteydessä pidettiin myös lukuisia kehittämistyöpajoja asiantuntijoiden ja ehdokkaiden kanssa.

Terävin kärki -ryhmän suunnitelman video. Mallikuvat ja video: Lundén Architecture Company, Cobe & Arkkitehdit von Boehm – Renell.

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Seuraavaksi Turun kaupunki ja Terävin kärki allekirjoittavat allianssisopimuksen, jonka kautta siirrytään kehitysvaiheeseen. Kehitysvaiheen aikana laaditaan hankesuunnitelmat koskien kansirakennetta, siihen liittyvää velvoitepysäköintilaitosta sekä Taito-kampusta. Kehitysvaiheen aikana laaditaan yhteistyössä suunnittelualuetta koskeva asemakaava.

Tavoitteena on tuoda infrahankkeen hankesuunnitelma päätöksentekoon vuoden 2024 alussa ja Taito-kampuksen ennen kesäkautta 2024. Hankesuunnitelmat hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Julkisuuslain mukaisesti ryhmittymien tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi kaupungin harkinnassa olevin osin hankintapäätöksen jälkeen, ja kokonaisuudessaan vasta hankintasopimuksen solmimisen myötä. 
 
Hankinnan käynnistyessä määriteltiin kuitenkin, että kaupungin toiminnassa keskeisen avoimuuden toteutumiseksi, tarjoajan tulee antaa kaupungille julkinen tarjouksen liite, josta ilmenee kokonaissuunnitelma yleisellä tasolla. Nämä liitteet julkaistaan nyt 5.12.2022 päätöksenteon jälkeen.

Lisätiedot:

Hankinnan loppuvaiheeseen edenneiden allianssiryhmien suunnitteluaineistojen mallikuvat

Kaupunginhallitus: Kupittaan kärjen kumppanuushankkeen hankinnan hankintapäätös (pdf)

Arviointiryhmän perustelumuistiot

Hankkeen verkkosivut: www.turuntiedepuisto.fi/kupittaan-karki 

Hankkeen etenemistä voi seurata tilaamalla Tiedepuiston tiedotteet täältä.