Kupittaan kärjen kumppanuushankkeen hankinnan voittaja vahvistetaan Turun kaupunginhallituksessa maanantaina 5.12.2022. Päätös tehdään kahden loppuvaiheeseen asti edenneen tarjoajan välillä hankkeelle asetettuihin tavoitteisiin laaditun arvioinnin perusteella.

Kupittaan kärjen hankintapäätös käynnistää uuden merkittävän vaiheen Tiedepuiston tavoitteellisessa kehittämisessä. Hankinta koskee Turun Tiedepuiston ydinaluetta, joka valmistuessaan yhdistää Kupittaan ja Itäharjun toimivaksi kokonaisuudeksi.

Turun Tiedepuisto on kaupungin elinvoiman ja kilpailukyvyn näkökulmasta tulevien vuosien merkittävin kokonaisvaltainen kaupunkikehityskokonaisuus. Hankkeen mukainen suunnittelualue muodostaa innovaatio- ja osaamiskeskittymän ytimen, joka on vetovoimainen ja houkutteleva niin paikallisille kuin kansainvälisillekin yrityksille ja instituutioille.

Kupittaan kärjen kumppanuushankkeen myötä alueelle syntyy kokonaissuunnitelma ja yhteistyössä allianssin kanssa laadittava asemakaava. Niihin sisältyvät mm. Helsinginkadun ja radan ylittävä rakenne sekä Turun ammatti-instituutin Taito-kampus. Lisäksi toteuttajat ovat sitoutuneet käynnistämään mittavan toimitilarakentamisen.

Kaupunki tukee hankkeen kautta toteutettavilla investoinneilla alueen rakentumisen nopeaa käynnistymistä, mahdollistaa joukkoliikenneakselin toteuttamisen kansirakenteen kautta sekä vahvistaa Tiedepuiston monipuolista palvelurakennetta. Muutosten ansiosta Kupittaan aseman ympärille rakentuu palveluiden, osaamisen, työn ja asumisen vetovoimainen keskittymä. 

Alueen suunnittelua koskeva neuvottelumenettelyhankinta käynnistyi vuosi sitten. Hankinnan loppuvaiheeseen etenivät allianssiryhmittymät KANNEL ja Terävin kärki.

KANNEL: SRV Rakennus Oy, Turun Teknologiakiinteistöt Oy, GRK Infra Oy, Arkkitehtitoimisto Haroma & Partners Oy, A-Insinöörit Civil Oy ja A-Insinöörit Suunnittelu Oy, nimettynä alihankkijana Sitowise Oy

Terävin kärki: YIT Suomi Oy, Lundén Architecture Oy ja Arkkitehdit von Boehm – Renell Oy, nimettyinä alihankkijoina COBE A/S sekä AFRY Finland Oy ja WSP Finland Oy

Ryhmittymien suunnitelmat ovat keskenään hyvin erilaisia, mutta molemmissa on toivottuja innovatiivisia kehittämisajatuksia, jotka tukevat alueen kehittymistä uudenlaiseksi keskustamaiseksi kaupunkirakenteeksi. Arviointiperusteissa kokonaissuunnitelman laadun ohella keskeisiä ovat mm. tarjoajan allianssiosaaminen, yhteistoimintakyky, toteutuksen tapa, aikataulutus ja hinta. Hankintapäätös perustuu pisteytykseen, jonka hankinnan arviointiryhmä on tehnyt laaditun kriteeristön perusteella.

Mallikuvat molempien ryhmittymien suunnitteluaineistoista, jotka julkaistaan laajemmin maanantaina 5.12.2022.

Julkisuuslain mukaisesti ryhmittymien tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi kaupungin harkinnassa olevin osin hankintapäätöksen jälkeen, ja kokonaisuudessaan vasta hankintasopimuksen solmimisen myötä. Hankinnan käynnistyessä määriteltiin kuitenkin, että kaupungin toiminnassa keskeisen avoimuuden toteutumiseksi, tarjoajan tulee antaa kaupungille julkinen tarjouksen liite, josta ilmenee kokonaissuunnitelma yleisellä tasolla. Nämä liitteet julkaistaan päätöksenteon yhteydessä.

Allianssimallissa hankintapäätöstä seuraavat hankesuunnittelu, toteutussuunnittelu ja toteutusvaihe. Hankesuunnitteluvaiheessa allianssi laatii infrahankkeen ja Taito-kampuksen hankesuunnitelmat. Tavoiteaikataulun mukaan infrahankkeen hankesuunnitelma tuodaan päätöksentekoon vuoden 2024 alussa ja Taito-kampuksen ennen kesäkautta 2024. Hankesuunnitelmat hyväksyy kaupunginvaltuusto. 

Hankkeen verkkosivut: www.turuntiedepuisto.fi/kupittaan-karki

Kaupunginosa/Alue: