Tiedepuistossa kesäkuussa alkanut Turvallinen pyöräpysäköinti -kokeilu mahdollistaa pyörän pysäköimisen lukolliseen tilaan ympäri vuorokauden. ICT-talon sisäpihalla sijaitseva pyöräkontti toimii mobiilisovelluksella, jonka kautta saa avattua kontin, lukittua pyörän sekä maksettua pysäköinnin.

Tutustu ja ota käyttöön

Pysäköintipalvelu löytyy osoitteesta punta.bikegarage.fi.

Lue lisää hankkeesta ja muista pysäköintikokeiluista osoitteessa turku.fi/pysakointikokeilut

Punta Oy:n toteuttaman pysäköintikokeilun tavoitteena on kehittää kaupunkien pyöräpysäköintiä turvallisemmaksi sekä testata, kuinka mobiilisovelluksen avulla toimiva pyöräkontti vastaa käyttäjien tarpeita.

Pyörän voi pysäköidä konttiin kokeilun ajan joko päiväksi tai kuukaudeksi kerrallaan, jolloin palvelun hinnaksi tulee 1-2 euroa päivältä tai 5-7 euroa koko kuukaudelta. Kokeilu jatkuu lokakuuhun asti, jonka jälkeen palvelua pyritään kehittämään saadun käyttäjäpalautteen perusteella.

Kontissa pyörän saa lukittua turvallisesti. Kuva: Veera Laaksonen

Odotusten ja tavoitteiden toteutuessa palvelua on helppo laajentaa palvelemaan koko kaupunkiympäristön pyöräpysäköintiä. Palvelu on ominaisuuksiltaan sellainen, että se voi jatkossakin toimia autonomisesti 24/7 ilman henkilöresurssia, mikä mahdollistaa nopean ja tehokkaan skaalautuvuuden. Samalla palvelua voidaan laajentaa toimivaksi myös taloyhtiöihin, parkkihalleihin sekä suoraan ulkokäyttöön, riippuen infrastruktuurista ja sen tuomista tarpeista.

Ratkaisu on mobiili ja helposti liikuteltavissa, jolloin palvelu voidaan jatkuvasti kerätyn datan perusteella tuoda lähelle sinne missä palvelulle on eniten tarvetta. Isona etuna pilvipalveluratkaisu tarjoaa mahdollisuuden muuttaa palvelua kunkin sen hetkisen tarpeen mukaan, jolloin ratkaisun elinkaari kehittyy palvelun mukana ja tarjoaa aina ajankohtaisen tarpeen mukaisen palvelun.

Lisäpalveluina turvalliselle pysäköinnille on saatavilla tavaroiden säilytyslokerikko, sähköpyörän akun latausmahdollisuus sekä omatoiminen pyöränhuoltosetti. Kuva: Veera Laaksonen

Turvallinen pyöräpysäköinti on yksi Turun auto- ja pyöräpysäköinnin kokeiluista, jotka kuuluvat osaksi Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa -hanketta. Hankkeessa yhteistyöyritykset ja sidosryhmät toteuttavat Turun kaupungin ja Turun ammattikorkeakoulun tukemina uusia pysäköintikokeiluja keskustan ja Kupittaan alueella vuoden 2021 aikana. Kokeilujen tavoitteena on vähentää pysäköintipaikan etsimisestä aiheutuvaa turhaa autoilua, edistää turvallista pyöräpysäköintiä sekä samalla kehittää uusia vähähiilisen liikkumisen palveluja, jotka jäisivät käyttöön pysyvästi.

Kaupunginosa/Alue: