Turun kaupunginhallitus on hyväksynyt 24.6.2021 Tiedepuiston kannen infrahankkeen tarveselvityksen ja antanut kansihankkeen kilpailutukselle käynnistämisluvan. Kaupunkikehityksen kannalta merkittävä ja mittava hankekokonaisuus toteutetaan allianssimallilla, joka mahdollistaa hankkeen eri osapuolten tiiviin yhteistyön.

Itäharjun ja Kupittaan yhdistävän Tiedepuiston kannen alueen kilpailutus käynnistetään julkisena hankintana. Hankinnan kohteena oleva suunnittelualue on pinta-alaltaan yli 16 hehtaaria ja se sijoittuu Helsinginkadun ja -radan ylle sekä nykyiselle Itäharjun teollisuusalueelle.

Alueelle halutaan korkeatasoinen kokonaissuunnitelma, joka sisältää keskustamaista rakentamista, korkeita rakennuksia sekä monikäyttöisiä hybriditiloja. Tiedepuiston alue on joukkoliikenteen kannalta erittäin keskeinen, joten saavutettavuuden ja alueen sisäisen liikkumisen parantamiseksi tarvitaan toimivia ratkaisumalleja Kupittaan aseman ja liikkumispalveluiden liittämiseksi kokonaisuuteen.

Tiedepuiston kannen hankintakokonaisuus:

Tiedepuiston kansihankkeen aluerajaus.
  • Kokonaissuunnitelma, jonka pohjalta laaditaan asemakaava ja jonka osana muut osakokonaisuudet toteutetaan.
  • Infrahanke, jonka osina ovat Helsinginkadun ja -radan ylittävä kansi sekä Itäharjun puolelle rakennettava velvoitepysäköintilaitos.
  • Turun ammatti-instituutin Taito-kampus
  • Lisähankintamahdollisuudet (optiot)

Kannen tehtävänä on mahdollistaa Kupittaan ja Itäharjun kaupunginosien fyysinen ja toiminnallinen yhteennivoutuminen poistamalla radan ja Helsinginkadun estevaikutus. Kannelle sovitetaan julkisen liikenneväylän kulkuyhteys kaupungin tulevien päätösten mukaisesti joko raitiotielle tai muulle liikennevälineelle. Kannen on mahdollistettava myös jalankulku ja pyöräily sekä Taito-kampuksen sijoittuminen osittain tai kokonaan kannen alueelle.

Kannen sekä siihen välittömästi liittyvien liityntärakenteiden lisäksi hankinnan infrahankeosuus kattaa keskitetyn pysäköintilaitoksen, josta alueelle rakentavat ovat velvoitettuja hankkimaan pysäköintipaikkoja. Infrahankkeen kustannusarvio on 98 miljoonaa euroa.

Hankinnan tarkat tiedot sisältävä hankintailmoitus julkaistaan julkisten hankintojen Hilma-kanavalla kesä–heinäkuun vaihteessa. Hilma-ilmoituksessa kerrotaan myös kesän jälkeen kilpailukonsortioille järjestettävän infon päivämäärä. Tavoitteena on, että kilpailun pohjalta muodostettava allianssi voisi aloittaa suunnittelutyönsä keväällä 2022.

Turun Tiedepuisto -kärkihanke on yksi Turun kaupungin kolmesta kärkihankkeesta ja tärkeä osatekijä Turun vetovoimaisuuden ja kilpailukyvyn kehittämisessä. Tiedepuiston kehittämiselle antaa kehyksen vuonna 2017 julkistettu Turun Tiedepuiston tulevaisuuskuva, Masterplan 2050.

www.turuntiedepuisto.fi

Kaupunginosa/Alue: