Itäharjun ja Kupittaan yhdistävän Tiedepuiston kannen alueen kilpailutus esitetään käynnistettäväksi kesällä julkisena hankintana. Kokonaissuunnitelma ja siihen liittyvät mittavat infrahankkeet toteutetaan allianssimallilla. Hankinta viedään kaupunginhallituksen päätöksentekoon juhannuksen edellä.

Tiedepuiston kansi -hankinta

Hankintakokonaisuuden neljä osakokonaisuutta:

  • Kokonaissuunnitelma, jonka pohjalta laaditaan asemakaava ja jonka osana muut osakokonaisuudet toteutetaan.
  • Infrahanke, jonka osina ovat Helsinginkadun ja -radan ylittävä kansi sekä Itäharjun puolelle rakennettava velvoitepysäköintilaitos.
  • Turun ammatti-instituutin Taito-kampus, joka saa synergiaetuja Turun AMK:sta ja alueen muista kampustoimijoista.
  • Lisähankintamahdollisuudet (optiot), jotka on kannattavaa toteuttaa osana kansihanketta.

Tavoitteena on luoda suunnittelualueelle kaupunkitilojen sarja, joka muodostaa Tiedepuiston vahvan ja energisen ytimen. Julkista tilaa ja erilaisia palveluita yhdistävä alue tuo Tiedepuistoon lisää elävyyttä ja tukee alueen nopeasti kasvavan toimijajoukon sisällöllistä tekemistä.

Tavoitteet ovat samat, jotka Turun Tiedepuiston kärkihankkeeseen kuuluvalle Tiedepuiston kansi -hankkeelle on alun perin asetettu. Rautatien, Kalevanrampin, Kalevantien ja Karjakadun rajaamalle alueelle halutaan korkeatasoinen kokonaissuunnitelma, joka sisältää keskustamaista rakentamista, korkeita rakennuksia sekä monikäyttöisiä hybriditiloja. Tiedepuiston alue on suunnitteilla olevan Tunnin juna -yhteyden ja muun joukkoliikenteen kannalta erittäin keskeinen, joten saavutettavuuden ja alueen sisäisen liikkumisen parantamiseksi tarvitaan toimivia ratkaisumalleja Kupittaan aseman ja liikkumispalveluiden liittämiseksi kokonaisuuteen.

Visiot ja tavoitteet ovat ennallaan, mutta kilpailutuksen toteutusmuodoksi on valittu allianssihankinta aiemmin kaavaillun tontinluovutuksen sijaan. Uutta on myös velvoitepysäköintilaitoksen ja Turun ammatti-instituutin Taito-kampuksen liittäminen mukaan hankintaan sekä mahdollisuus asuntorakentamiseen.

- Asumista sallitaan enemmän, koska toimitilojen kysyntä on muuttunut epävarmemmaksi. Taito-kampuksen mukaantulo puolestaan kasvattaa kaupungin roolia ja tuo lisää mahdollisuuksia sekä kannen että alueelle tarpeellisen pysäköinnin ratkaisuihin, kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen sanoo.

- Kaupungin alkupanostuksella kehittäminen pääsee nopeammin käyntiin. Investoitu raha palautuu kaupungille rakennusoikeuden myynnin, rakennuslupaan sidotun velvoitepysäköinnin, pysäköintioikeuksien ja pysäköinnin maksuina laskelmien mukaan 10–15 vuodessa, Tiedepuiston hankejohtaja Timo Laine kertoo.

Uusi asemakaava ja maankäytön kokonaissuunnitelma

Hankinnan kohteena oleva suunnittelualue on pinta-alaltaan yli 16 ha ja se sijoittuu valtaosin Itäharjun teollisuusalueelle, joka on muuntuvan maankäytön aluetta. Alueella on tällä hetkellä mm. teollisuus- ja toimistokäytössä olevia alueita, yleisiä alueita, liikennealueita sekä niihin liittyviä vierialueita ja väliaikaisia pysäköintialueita. Valtaosa kiinteistöistä on kaupungin omistuksessa, mutta alueella on myös yksityisessä omistuksessa ja vuokrahallinnassa olevia alueita sekä valtion Väylävirastolle kuuluva raidealue.

Koko suunnittelualueen asemakaavaa on tarkoitus uudistaa laajemmin yhteistyössä maanomistajien kanssa

- Julkisen hankinnan infrahankkeet ja tarkempi suunnittelu kohdistuvat tulevan kannen ympäristöön kaupungin maanomistusalueelle. Koko suunnittelualueen asemakaavaa on tarkoitus uudistaa laajemmin kokonaissuunnitelman ja allianssivaiheen jatkokehityksen pohjalta yhteistyössä maanomistajien kanssa, Timo Laine kertoo.

Tiedepuiston kansihankkeen suunnittelualue.

Suunnittelualue muodostaa liikenteellisesti ja toiminnallisesti kokoavan keskuksen kahden nyt varsin erillisen kaupunginosan väliselle alueelle. Uudistusten myötä Helsinginkadun ja radan estevaikutus poistuu ja Itäharju tulee luontevaksi osaksi Tiedepuiston aluetta.

Hankinta on tarkoitus käynnistää kesäkuun lopulla heti kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen, jolloin järjestetään myös avoin info kilpailukonsortioille. Tavoitteena on, että kilpailun pohjalta muodostettava allianssi voisi aloittaa suunnittelutyönsä keväällä 2022 ja että hankesuunnitelmat ja kustannusarviot tulisivat päätöksentekoon vuoden 2023 aikana.
 

Turun Tiedepuisto -kärkihanke on yksi Turun kaupungin kolmesta kärkihankkeesta ja tärkeä osatekijä Turun vetovoimaisuuden ja kilpailukyvyn kehittämisessä. Hankkeen tavoitteena on luoda uusilla verkostomaisilla toimintamalleilla kansainvälisesti kiinnostava ja rohkean kokeileva osaamiskeskittymä, joka on toiminnoiltaan monipuolinen ja logistisesti vetovoimainen.

Turun yliopistokampukselta Kupittaan työpaikkakeskittymään ja edelleen Itäharjulle ulottuva Tiedepuiston alue on kaupunkiseudun merkittävin osaamisen ja korkean teknologian työpaikkojen kasvukeskus. Tiedepuiston kehittämiselle antaa kehyksen vuonna 2017 julkistettu Turun Tiedepuiston tulevaisuuskuva, Masterplan 2050.

www.turuntiedepuisto.fi

Kaupunginosa/Alue: