Turun kaupunginvaltuusto päätti 15.3.2021, että Turun kaupunki osallistuu Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n suunnattuun osakeantiin.

Turun kaupunginvaltuusto päätti 15.3.2021, että Turun kaupunki osallistuu Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n suunnattuun osakeantiin. Osallistuminen hyväksyttiin ehdolla, että kaupunkikonsernin omistusosuus yhtiön osakeannin jälkeisestä osakkeiden kokonaislukumäärästä ei ylitä 50 prosenttia.

Kaupunginvaltuusto oikeutti merkitsemään osakkeita enintään 26 533 731 eurolla. Samalla kaupunginvaltuusto oikeutti merkitsemään Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n merkittäväksi tarjottuja uusia osakkeita siltä osin, kuin Turun Ammattikorkeakoulu Oy ei käytä merkintäoikeuttaan, enintään 9 397 500 eurolla.

Osakemerkintä katetaan osittain kaupungin kassavaroista ja osittain kaupungin pitkäaikaisen lainan nostolla vuoden 2021 rahoituslaskelman ja lainannostosuunnitelman puitteissa.