Timo Laine on aloittanut Turun kaupungin kärkihankkeisiin kuuluvan Turun Tiedepuiston hankejohtajana 1.10.2020. Laine toimii myös seudun kehitysyhtiön Turku Science Park Oy:n tytäryhtiön Turun teknologia- ja tiedepuisto Oy:n toimitusjohtajana.

Turun Tiedepuisto -kärkihanke on tärkeä tekijä Turun vetovoimaisuuden ja kilpailukyvyn kehittämisessä. Hankkeen tavoitteena on luoda uusilla verkostomaisilla toimintamalleilla kansainvälisesti kiinnostava ja rohkean kokeileva osaamiskeskittymä, joka on toiminnoiltaan monipuolinen ja logistisesti vetovoimainen.

turuntiedepuisto.fi

Turku Science Park Oy tuottaa ja koordinoi Turun seudun yritys- ja innovaatiopalveluja sekä vahvistaa seudun korkeakoulujen, yritysten ja kuntien välistä yhteistyötä alueen kasvun ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Yhtiö vastaa myös seudun yhteisen Turku Business Region -markkinointinimen viestinnästä.

turkubusinessregion.com

Timo Laine on toiminut muun muassa Koy Ideaparkin ja Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän tytäryhtiön Kastek Oy:n toimitusjohtajana. Turkuun hän siirtyi Rakennuttajatoimisto HTJ Oy:n projektijohtajan paikalta. Liikkeenjohdon maisterin, rakennusinsinöörin ja yhdyskuntateknikon koulutukset omaavalla Laineella on pitkä kokemus kiinteistö- ja hankekehitystyöstä ja johtamisesta. Myös tiedepuistokehittäminen on hänelle ennestään tuttua, sillä hän on toiminut vuosina 2004–2006 Tampere Science Parks Oy:n toimitusjohtajana.

- Arvostamme Laineen monipuolista osaamista, laajaa yhteistyöverkostoa ja perehtyneisyyttä hankekehityksen käytäntöihin. Ne ovat hyödyksi Tiedepuiston kaltaisessa toimintaympäristössä, joka nojaa vahvaan kumppanuusajatteluun. Turun Tiedepuisto on kansainvälisestikin merkittävä osaamiskeskittymä, jossa kaupungin ja Turku Science Park Oy:n läheisinä yhteistyökumppaneina toimivat alueen yritykset, korkeakoulut ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, sanoo kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen Turun kaupungilta.

Keskeinen sijainti yksi Tiedepuiston vahvuuksista

Turussa Tiedepuisto on tiiviisti kiinni kaupunkirakenteessa, kaupungin ydintoiminnoissa ja liikenteellisissä ratkaisuissa. Voimakkaasti kehittyvän alueen toimijat työllistävät jo lähes 16 000 ihmistä ja myös asuminen alueella kasvaa.

Tiedepuisto on paljon muutakin kuin kiinteistökehitystä: se on todellinen innovaatiokaupunginosa.

- Tiedepuisto on yksi Turun kärkihankkeista juuri vahvan tulevaisuuspotentiaalinsa vuoksi. Pian käynnistyvä Kupittaan ja Itäharjun yhdistävän kansirakenteen kilpailu ja sen kautta alueelle saatavat uudisratkaisut tulevat muuttamaan Tiedepuiston toiminnallista ja liikenteellistä solmukohtaa merkittävästi nykyistä elävämpään suuntaan. Tiedepuisto on paljon muutakin kuin kiinteistökehitystä: se on todellinen innovaatiokaupunginosa. Massiivinen hanke vaatii osaavan johtajan, joten on hienoa, että sellaisen olemme nyt saaneet, sanoo Hintsanen.

Tiedepuiston kärkihanketta johtava Laine toimii myös Turun teknologia- ja tiedepuisto Oy:n toimitusjohtajana. Yhtiön tehtävänä on koordinoida ja konseptoida isoja kaupunkikehityshankkeita, joissa yhdistetään niin kutsutun Triple helix -mallin mukaisesti julkisen sektorin, korkeakoulujen sekä yritysmaailman yhteistä strategiaa sekä kehittämistoimenpiteitä.

- Turun tiedepuiston alue yhdistäen jokirannan, yliopistonmäen, Kupittaan ja Itäharjun on kansainvälisesti mittava ja kilpailukykyinen alue. Tunnin juna tulee aikanaan vielä lisäämään alueen kansainvälistä arvoa. Yritykset tarvitsevat kehittyäkseen toimivaa toimintaympäristöä, ja sitä tavoitetta olemme kärkihankkeen osalta täyttämässä. Lisäksi toimimme sen eteen, että mahdollisimman monet yritysten uudet innovaation voidaan testata alueella ja näin saada yrityksille kansainvälistä kauppaa varten merkittävä referenssi, toteaa Turku Science Park Oy:n toimitusjohtaja Niko Kyynäräinen.

- Olen kiitollinen saamastani luottamuksesta tultuani valituksi tähän erittäin mielenkiintoiseen tehtävään. Tehtävässä pääsen osallistumaan Turun kaupungin kehityshankkeisiin ja saan osaltani olla toteuttamassa Turun kaupungin tavoitteita, sanoo tuore hanke- ja toimitusjohtaja Timo Laine.