Sekä Turun Tiedepuiston nykyistä aluetta Kupittaalla että suunnitteluvaiheessa olevaa laajennusta Itäharjun puolella kehitetään hiilineutraaliustavoitteet huomioiden. Alue tarjoaa yritysten ideoille erinomaisen testialustan.

Kestävän kehityksen ideoita haussa – ota yhteyttä!

  • Onko sinulla idea, joka pienentäisi Tiedepuiston hiilijalanjälkeä?
  • Millaisiin arkisiin työpäivän haasteisiin kaipaisit ratkaisua Tiedepuistossa? Voisiko jonkun niistä ratkaista jakamistaloudella tai muulla uudenlaisella palvelulla?
  • Onko yritykselläsi tuote tai palvelu, joka edistää alueen kiertotaloutta?

Ota yhteyttä Aino Ukkolaan:
puh. 044 907 5200 tai
aino.ukkola@turkubusinessregion.com

Turun Tiedepuisto kasvaa ja kehittyy valtavaa vauhtia. Alue on eurooppalaisestakin näkökulmasta katsoen poikkeuksellinen sen keskeisen sijainnin, loistavien kulkuyhteyksien ja toimijoiden ekosysteemin kannalta, mutta huomattavaa on myös yritysten osallistuminen ja investointihalukkuus Tiedepuiston rakentamiseen.

Mutta kuinka Tiedepuistoa voidaan kehittää Turun kaupungin kunnianhimoisten hiilineutraalisuustavoitteiden mukaisesti? Miten kierto- ja jakamistalous voisi toteutua alueella? Millaisia käytännön ratkaisuja voidaan tehdä jo nyt ja millaisia asioita täytyy huomioida esimerkiksi Kupittaan uuden kansirakenteen ja uudelleen syntyvän Itäharjun suunnittelussa?

Aino Ukkola, Lotta Mujo ja Sofia Tuominen Turku Science Park Oy:stä ovat tavanneet jo useita kymmeniä alueen toimijoita kartoittaakseen haasteita ja meneillään olevia kestävän kehityksen projekteja. Vastaanotto on ollut erinomainen. Esimerkiksi jätehuollon kestävä kehittäminen on käynnistynyt Turun yliopiston esittämästä ideasta, johon vuokranantaja Turun Teknologiakiinteistöt Oy tarttui.

– Yhteisen pöydän ääressä vuokranantaja ja isot vuokralaiset keskustelivat jätehuollon pullonkauloista ja ratkaisuista. Tästä lähti eteenpäin mm. useamman kiinteistön yhteisen ”jätehubin” kehittäminen, jotta entistä useampia jakeita saataisiin lajiteltua ja kerättyä. Toivottavasti tämäntyyppiset haasteet tuovat jalansijaa uusille ratkaisuille ja kasvuyrityksille, Aino Ukkola kertoo.

Innovatiivisia kokeiluja

Myös kesän alussa ovensa avaava Sokos Hotel Kupittaa on avoin uusille ja innovatiivisille ratkaisuille ja kokeiluille. Tavoitteena on löytää uusia tapoja, joilla sekä hotelli että sen asiakkaat voivat toimia vastuullisemmin.

– Toimimme mielellämme testialustana ja yhteistyökumppanina kierto- ja jakamistalouden kasvuyrityksille ja startupeille Tiedepuiston hengen mukaisesti. On hienoa lähteä yhdessä Turku Science Parkin kanssa kehittämään aluetta ja etsimään kumppanuuksia, kertoo Original Sokos Hotel Kupittaan hotellinjohtaja Tarja Jalonen Turun Osuuskaupasta.

ICT-Cityn parkkihallissa kokeillaan yhteiskäytössä olevaa sähköautoa.

Turku Science Park Oy auttaa alueen avaintoimijoita löytämään kumppaneita, jotka tarjoavat ja kehittävät ratkaisuja kestävän kehityksen ja kiertotalouden teemoihin liittyen. Toimet voivat olla pieniä tai suuria arkipäiväisiä tekoja - kaikki lasketaan. Esimerkiksi Turun kaupungin luotsaama Civitas Eccentric -hanke on tuonut ICT-Cityn parkkihalliin sähköauton yhteiskäyttökokeiluun. Auto on kenen tahansa vuokrattavissa iltaisin ja viikonloppuisin. Lisäksi Turun Teknologiakiinteistöt investoi kevään aikana sähköautojen latauspisteisiin, joita on kovasti kaivattu Tiedepuiston alueelle.

Turun Tiedepuiston kehittäminen tapahtuu yhdessä Tampereen Hiedanrannan ja Espoon Keran alueen kehittäjätiimien kanssa osana Euroopan Aluekehitysrahaston rahoittamaa 6Aika Kestävien kaupunginosien kumppanuusmalli KIEPPI -hanketta.

Teksti ja kuva: Lotta Mujo
Juttu on julkaistu Turku Business Region -lehdessä 1/2020