Turun Tiedepuiston alueen mahdollisista tulevaisuuskuvista on esillä näyttely Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tampereen yliopiston arkkitehtuuriopiskelijoiden työt syntyivät kursseilla, joissa tutkittiin Tiedepuiston ja Kupittaan aluetta hybridirakentamisen ja kestävän kehityksen näkökulmista.

Tiedepuiston tulevaisuuskuvia

Näyttely Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksikön opiskelijatöistä

10.–27.2.2020
Vierailu- ja innovaatiokeskus Joki, 2. krs, Partner Expo
Lemminkäisenkatu 12b, Turku

Avoinna ma–pe 8–16. Vapaa pääsy.

Ajatus Tiedepuiston ottamiseksi kurssien suunnittelualueeksi tuli Tampereen yliopiston arkkitehtuurin opettajalta Jenni Poutaselta, joka on mukana Turun Tiedepuistoa tutkivassa hankkeessa.

- Turun Tiedepuiston alueelle laadittu visiotyö antoi loistavan inspiraation alueen tarkasteluun. Alue on suunnittelukohteena erittäin haastava ja sitä kautta myös erittäin mielenkiintoinen, Poutanen kertoo.

- Turku ja monet muut eurooppalaiset keskikokoiset kaupungit joutuvat määrittämään uudelleen identiteettiään taloudellisten ja demografisten muutosten äärellä. Lisäksi globaali kehitys muun muassa mobiiliteknologiassa on vaikuttanut tapaamme käyttää fyysisiä ympäristöjä. Tämä asetelma toimi kurssien lähtökohtana, Jenni Poutanen taustoittaa.

Opiskelijoiden töissä on otettu huomioon kestävän kehityksen vaatimukset.

Hybridirakennus yhdistää asumisen, työn ja vapaa-ajan palvelut

Viidennen vuoden arkkitehtiopiskelijoille suunnattujen kurssien tavoitteena oli syventää ymmärrystä käyttäjän ja ympäristön välisestä vuorovaikutuksesta sekä suunnitella uusi monikäyttäjä- eli hybridirakennus. Hybridirakennukset yhdistävät asumisen, työnteon ja vapaa-ajan tiloja ja toimintoja. Opiskelijat etsivät ratkaisumalleja, jotka kekseliäästi vastaisivat nykyisiin ja tuleviin yhteiskunnallisiin ja ympäristöllisiin haasteisiin.

Skenaarioiden pohjaksi opiskelijaryhmät laativat teemoitettuja alueanalyysejä Turun Tiedepuiston fyysisestä ja sosiaalisesta ympäristöstä. Ryhmätöiden jälkeen kukin opiskelija laati itselleen henkilökohtaisen tehtävänannon ja suunnitelman. Lopputuloksena on joukko kokeellisia hybridirakennuksia, joiden motiivina on elävöittää Tiedepuiston ympäristöä, tarkastella kriittisesti alueen luonnetta ja ideoida alueelle sen tavoitteita tukevia tiloja.

Kuvat: Tara Jaakkola / Rabbit Visuals