Yli miljoona neliötä uutta rakentamista, usean miljardin investoinnit, yli 10 000 uutta työpaikkaa ja asuntoja 20 000 uudelle turkulaiselle tunnin etäisyydellä pääkaupunkiseudusta. Turun kaupunki kehittää Turun Tiedepuiston aluetta kansainvälisesti merkittävänä osaamiskeskittymänä ja huippuosaamisen näyteikkunana kunnianhimoisin tavoittein.

Turku rakentaa määrätietoisesti kasvua vastauksena poikkeuksellisen mittavalle positiiviselle rakennemuutokselle. Yliopistokampusten ja Kupittaan alueelle levittäytyvällä Tiedepuistoalueella on merkittävä rooli kasvun tukemisessa paitsi monipuolisena koulutus- ja tutkimuskeskittymänä myös kansainvälisesti merkittävänä osaamisintensiivisen yritystoiminnan keskuksena ja vetovoimaisena asuinympäristönä.

- Turun Tiedepuistolla on mahdollisuus olla globaalisti merkittävä innovaatiokeskittymä, jossa alueen elinkeinoelämä, korkeakoulut sekä elinkeinoyhtiö toimivat ainutlaatuisella tavalla yhteisten päämäärien eteen, toteaa kaupunginjohtaja Minna Arve.

Tiedepuiston tulevaisuuskuvan (Turun Tiedepuiston Masterplan 2050) tavoitteena on luoda suuntaviivat tulevien vuosikymmenten kehitykselle ja visioida millaisena Itäharjun suuntaan laajentunut kokonaisuus näyttäytyy tulevaisuudessa. Masterplanilla tähdätään ennen kaikkea siihen, että Tiedepuiston sijainnin poikkeukselliset lähtökohdat ja monipuolisen osaamiskeskittymän luoma potentiaali saadaan mahdollisimman täysimääräisesti hyödyntämään kokonaisvaltaista kehitystä.

Näkymä Villa Medican edestä kohti Yliopistonmäkeä. Kuva: Lunden Architecture Company

Tunnin juna liittää Tiedepuiston yhtenäiseksi työssäkäyntialueeksi pääkaupunkiseudun kanssa, mikä tulee osaltaan olemaan myös vetovoimatekijä alueen mittavalle toimitila- ja asuntorakentamiselle. Tiedepuiston sijainti raiteen äärellä varmistaa matkaketjujen lyhyyden ansiosta nopean junayhteyden täysimääräisen hyödyn. Kokonaismatka-aikaan ei tule junamatkan lisäksi montaa minuuttia lisää.

- Visioidulla kehityksellä luodaan ennen kaikkea valtakunnallista hyötyä siten, että Turku - Helsinki -käytävästä tulee kansainvälisesti entistäkin kiinnostavampi kasvuakseli. Tunnin junayhteys ja Pohjoinen kasvuvyöhyke linkittävät eteläisen Suomen keskukset yhtenäiseksi työmarkkina- ja talousalueeksi, joka tarjoaa kansainvälisestikin houkuttelevia investointikohteita ja sijoittumismahdollisuuksia, painottaa kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen.

Yhteensä noin 90 hehtaarin kokoinen Itäharjun kolmion alue tarjoaa alustan Tiedepuiston merkittävälle kasvulle. Kokonaisuudessaan alueen arvellaan uudistuvan kuluvan vuosisadan puoliväliin mennessä.

- Jos nykyinen kasvuvauhti jatkuu, alue voi rakentua nopeamminkin. Joka tapauksessa on tärkeää, että meillä on optimaalisella sijainnilla näin merkittävä reservi erittäin vetovoimaista kehittämispotentiaalia, ja mahdollisuuksia rohkeille uusille avauksille, Hintsanen arvioi.

Tulevaisuuskuvaa on rakennettu laajalla yhteistyöllä. Yhteistyöhön ovat osallistuneet Turun kaupungin lisäksi mm. alueen yliopistot ja korkeakoulut, Turku Science Park Oy, Turun Teknologiakiinteistöt, Suomen Yliopistokiinteistöt, Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri sekä Turun ylioppilaskyläsäätiö.

- Kaikille avoimien Turku Future Forum -työpajojen kautta alueen tulevaisuuden visiointiin on osallistunut lisäksi suuri joukko alueen yritysten edustajia, opiskelijoita ja eri alojen asiantuntijoita. Myös alueen asukasyhdistysten kanssa on käyty keskusteluja kehityksen suunnasta, kertoo projektipäällikkö Riitta Birkstedt.

Alueen kehitystä tullaan jatkossakin toteuttamaan yhteistyöllä ja monipuolisin kumppanuuksin.

Sijainti, osaaminen ja hyvinvointia tukeva ympäristö vetovoimatekijöinä

Tunnin junayhteys Helsinkiin, kävelymatka keskustaan ja erittäin houkuttelevia asumisen kohteita puistonäkymin. Turun Tiedepuiston alue kasvaa asukasmäärältään jopa 20 000:lla, kun uusia asuntoja rakentuu Kupittaan puiston laitaan, Itäharjulle ja ylioppilaskylään. Asukasmäärän voimakas kasvu lisää alueen ympärivuorokautista elävyyttä ja monipuolistaa sen palvelutarjontaa.

- Turun Tiedepuiston sijainti keskustan kupeessa on asumisen kannalta ihanteellinen. Keskustan monipuoliset palvelut ovat helposti saavutettavissa. Laadukkaat pyöräily-yhteydet, toteutettavat pysäköintiratkaisut, polkupyörien ja autojen yhteiskäyttöpalvelut sekä älykäs palveluliikenne sujuvoittavat arjen liikkumista ja vähentävät tarvetta oman auton käyttöön. Nämä tekijät ovat omiaan tukemaan arjen sujuvuutta ja ihmisten hyvinvointia, sanoo Hintsanen.

Hyvinvointia ja kaupunkiympäristön ihmisläheisyyttä tuetaan myös julkisia kaupunkitiloja kehittämällä. Keskeisimpien väylien bulevardisointi selkeyttää alueen sisäisestä liikkumista ja lisää ympäristön viihtyisyyttä. Uudet aukiot, promenadit ja puistomaiset kaupunkitilat toimivat monenlaisten kohtaamisten ja omaleimaisen kaupunkikulttuurin alustoina.

Näkymä Itäharjun alueen uudesta ytimestä, plazalta kohti Kupittaan asemaa. Kuva: Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy.

Hyvinvointia tukeva ympäristö on vetovoimainen myös yritystoiminnan kannalta. Koulutetun työvoiman houkuttelemisessa merkityksellisiksi nousevat kiinnostavien työtehtävien lisäksi myös monet elämisen laatuun vaikuttavat tekijät, kuten arjen sujuvuus ja harrastusmahdollisuudet. Tiedepuistossa kaikki arjen toiminnot ovat lähellä.

- Kun työ ja vapaa-aika tulevaisuudessa limittyvät ja työtä tehdään entistä joustavammin kotoa, kahviloista ja puistoista käsin eri vuorokauden aikoina, myös kaupunkiympäristön laatu nousee merkittäväksi vetovoimatekijäksi osaajien houkuttelussa. Tiedepuiston alueella sijaitsevan Kupittaan puiston ja sen palveluiden kehittäminen ympärivuorokautisena liikunnan, urheilun ja hyvinvoinnin keitaana on ainutlaatuinen lisäarvo työtekijöille, opiskelijoille ja asukkaille, uskoo Hintsanen. 

Osaajien houkuttelu nousee tulevaisuudessa entistä keskeisemmäksi haasteeksi, kun kilpailu kaupunkialueiden välillä kiristyy. Parhaita osaajia houkuttelevat paitsi muut eteläisen Suomen kasvukeskukset entistä enemmän myös ulkomaiset kasvu- ja innovaatiokeskittymät. Tämän hetken näkymien perusteella arvioidaan, että jo vuoteen 2020 mennessä korkeakoulutetun henkilöstön rekrytointitarve Varsinais-Suomen alueella lähes kaksinkertaistuu.

- Vahvat klusterit CleanTurku, ExperienceTurku, HealthTurku, MaritimeTurku, Smart&WiseTurku sekä TechTurku ovat kansainvälisesti merkittäviä osaamiskokonaisuuksia, joissa toimii tunnettuja yrityksiä ja tiede- ja korkeakoulumaailman toimijoita. Nämä myös houkuttelevat osaajia alueelle, uskoo Turku Science Park Oy:n toimitusjohtaja Niko Kyynäräinen.

Kehittäminen etenee isoina kokonaisuuksina

Tiedepuiston kehittäminen on täydessä vauhdissa, ja nostokurkien parvi halkoo alueen taivasta. Terveyskampus täydentyy useilla uusilla sairaaloilla, kun rakenteilla olevien T3:n ja Medisiina D:n lisäksi alueelle nousevat myös TYKSin psykiatrinen sairaala ja Pohjola Sairaala. Masterplanin avulla turvataan terveydenhoidon huippuosaamiskeskittymän laajenemismahdollisuudet myös tulevaisuudessa. Myös ylioppilaskylässä rakennetaan täyttä vauhtia. Uusia opiskelija-asuntoja on valmistumassa jopa tuhat vuoteen 2022 mennessä. Uusi palloiluhalli sekä Vierailu- ja innovaatiokeskus JOKI avautuvat asiakkaiden käyttöön jo lähiviikkoina.

Yliopistojen kampus tiivistyy ja elävöityy lähivuosina, kun alueelle nousee uusia tiloja opiskelulle, tutkimukselle, start-up -toiminnalle ja asumiselle. Uusi AMK-kampus tuo tuhansia opiskelijoita puolestaan Kupittaan yrityskeskittymän kylkeen. Myös teknillisen koulutuksen laajempaan keskittymään varaudutaan.

- Tiedepuisto on jo nyt merkittävä start up -keskittymä, mutta voi jatkaa kehitystään kansainväliseksi hubiksi. Esimerkiksi Rolls Roycen autonomisten alusten kansainvälisen tutkimus- ja kehityskeskus toimii Tiedepuistossa yhtenä keskeisenä kehittämisen hubina, toteaa Kyynäräinen.

Näkymä Tiedepuistoon keskustan suunnasta. Kuva: Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy

Itäharjun laajentumisalueen kehittäminen etenee vaiheittain isoina kokonaisuuksina. Ensivaiheessa parannetaan alueen liikenneyhteyksiä ja rakennetaan alueet toisiinsa sitova kansiyhteys Kupittaan ja Itäharjun välille. Hintsasen mukaan toimivan perusinfran lisäksi alueen kehittämisessä painottuvat älykkään ja kestävän kaupungin teknologiat.

- Tiedepuistosta kehittyy kaupungin energiatehokkain rakennettu alue ja paikallisen huippuosaamisen näyteikkuna. Kestävään aluesuunnitteluun perustuvat älykkäät rakennukset ja huippunopeat tietoliikenneyhteydet tarjoava 5G-infrastruktuuri tarjoavat houkuttelevan alustan osaamisintensiiviselle yritystoiminnalle. Alue toimii myös tutkimus- ja testiympäristönä uusille tuotteille, sovelluksille ja palveluille, kuvailee Hintsanen.

Tiedepuistoa kehitetään eri toimijoiden tiiviillä yhteistyöllä, johon jokainen tuo oman panoksensa ja asiantuntijuutensa.

- Kaupunki toimii osaltaan kehityksen aktivaattorina. Se näyttää suuntaa, luo mahdollisuuksia ja tuo toimijat yhteen, sanoo Birkstedt.

Turun Tiedepuiston kaikki havainnekuvat: bit.ly/turuntiedepuisto 

Turun Tiedepuiston esittely (pdf)

Kampus ja tiedepuisto -kärkihanke

Turun Tiedepuiston Masterplania on valmisteltu osana Turun kaupunginvaltuuston vuonna 2016 asettamaa Kampus ja tiedepuisto -kärkihanketta. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa alueen kansainvälistä vetovoimaa sekä yhdistää toiminnallisuus, maankäyttö, rakentaminen ja liikkuminen kokonaisvaltaiseksi kaupunkikehitykseksi. Kokonaisuudella vahvistetaan samanaikaisesti vetovoimaista kaupungin kasvua ja kaupunkiympäristöä sekä älykästä kaupungin palvelukanavien kehittämistä.