Rohkean kokeileva

Turun Tiedepuisto on korkeatasoinen, tulevaisuusorientoitunut kaupunkitila. Sen rakennuspalikoita ovat sujuvat ja älykkäät palvelut, fiksut liikkumisen ratkaisut ja monipuoliset, hyvinvointia ja viihtymistä tukevat vapaa-ajan mahdollisuudet.

Terveyskampus, Teknologiakampus ja Kulttuurikampus yhdistävät korkeakoulujen osaamista vahvoiksi klustereiksi.

Uusien kokeilujen ja innovaatioiden alusta

Uusille avauksille avoin Tiedepuisto toimii houkuttelevana alustana älykaupungin kokeiluille ja kehittämiselle. Alueella toimii useita kampuksia, joiden tutkimus- ja kehitystoiminnalle Tiedepuisto tarjoaa elävän laboratorion.

Kasvu syntyy yhteistyöllä

Turun Tiedepuistolla on merkittävä rooli seudullisen ja kansallisen kasvun tukemisessa. Se on paitsi monipuolinen koulutus- ja tutkimuskeskittymä myös kansainvälisesti merkittävän osaamisintensiivisen yritystoiminnan keskus.

Korkeakoulut, elinkeinoelämä ja kaupunkilaiset on kytketty tiiviisti mukaan alueen kehittämistyöhön alusta alkaen. Kumppanuuksia hyödynnetään ennakkoluulottomasti myös jatkossa.

Tiedepuiston tiloja on suunniteltu yhteiseen ideointiin kannustaviksi.