Rohkean kokeileva

Turun Tiedepuisto on korkeatasoinen, tulevaisuusorientoitunut kaupunkitila. Sen rakennuspalikoita ovat sujuvat ja älykkäät palvelut, fiksut liikkumisen ratkaisut ja monipuoliset, hyvinvointia ja viihtymistä tukevat vapaa-ajan mahdollisuudet.

Uusien kokeilujen ja innovaatioiden alusta

Uusille avauksille avoin Tiedepuisto toimii houkuttelevana alustana älykaupungin kokeiluille ja kehittämiselle. Alueella toimii useita kampuksia joiden tutkimus- ja kehitystoiminnalle Tiedepuisto tarjoaa elävän laboratorion.

Kasvu syntyy yhteistyöllä

Turun Tiedepuistolla on merkittävä rooli seudullisen ja kansallisen kasvun tukemisessa. Se on paitsi monipuolinen koulutus- ja tutkimuskeskittymä myös kansainvälisesti merkittävän osaamisintensiivisen yritystoiminnan keskus.

Korkeakoulut, elinkeinoelämä ja kaupunkilaiset on kytketty tiiviisti mukaan alueen kehittämistyöhön alusta alkaen. Kumppanuuksia hyödynnetään ennakkoluulottomasti myös jatkossa.