Logistisesti vetovoimainen

Turun Tiedepuiston vahvuus on sen erinomainen sijainti kaupungin ydinkeskustan läheisyydessä ja hyvien liikenneyhteyksien äärellä. Tiedepuiston kehittäminen etenee vaiheittain isoina kokonaisuuksina ja samalla sen liikenne- ja liikkumisratkaisuja kehitetään entisestään.

Liikenteen ja liikkumisen solmukohta

Helsinginkadun ja junaradan ylle rakennettava laaja kansi uusine palveluineen yhdistää Kupittaan ja Itäharjun toisiinsa ja vahvistaa alueen luonnetta logistisena solmukohtana. Suunnitteilla oleva tunnin junayhteys Helsinkiin ulottaa Tiedepuiston kiinteäksi osaksi pääkaupunkiseudun yhtenäistä työssäkäyntialuetta.

Laadukkaat pyöräily-yhteydet, toteutettavat pysäköintiratkaisut, polkupyörien ja autojen yhteiskäyttöpalvelut sekä uudet kevyen liikenteen ja älyliikenteen ratkaisut helpottavat liikkumista ja vähentävät tarvetta oman auton käyttöön. Saumattomasti toisiinsa kytkeytyvät liikkumisen muodot ja niitä tukevat palvelut tekevät Tiedepuiston arjesta sujuvaa.

Kaupunkiliikenteeseen raitiotie?

Raitiotien suunnittelu jatkuu Turussa Tiedepuiston ja Sataman linjojen pohjalta. Linjat kytkevät yhteen Turun merkittävimmät kaupunkikehityshankkeet: Tiedepuiston, keskustan kehittämisen ja Linnakaupungin.

Ratkaisulla pyritään paitsi sujuvoittamaan liikennettä vahvistamaan kaupungin kasvua ja houkuttelevuutta. Tehdyt selvitykset osoittavat, että onnistunut raitiotieratkaisu voi tuoda mukanaan hyvinkin merkittäviä positiivisia vaikutuksia kasvuun ja aluetalouteen.

Tunnin juna odottaa lähtölupaa

Tunnin juna on suunnitteilla oleva nopea junayhteys Turun ja Helsingin välillä. Valmistuessaan se luo yhtenäisen 1,5 miljoonan ihmisen työssäkäyntialueen. Tunnin juna kasvattaa talouden tuottavuutta parantamalla työvoiman liikkuvuutta sekä vahvistamalla yritysten ja tiedeyhteisöjen välisiä yhteyksiä.

Valtio ja radan varren kunnat ovat osakkaina Tunnin juna -hankeyhtiössä, joka edistää nopean ratayhteyden valmistumista. Valtio on myöntänyt Tunnin junalle suunnittelurahaa ja hankkeen konkreettinen suunnittelu on jo pitkällä. Suunnittelun viimeisestä vaiheesta vastaa Turun Tunnin Juna Oy, jonka tehtävänä on raideliikenneinfrastruktuurin suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti.

Radan uusia osuuksia tehdään jo Espoossa sekä Turun ratapihan ja Kupittaan välin kaksoisraiteen rakentamishankkeessa. Kaksoisraide mahdollistaa nopean junayhteyden lisäksi lähijuna- ja tavaraliikenteen kehittämisen sekä asemanseudun maankäytön kehittämisen.

Mikäli Turun Tunnin junan suunnittelu ja rakentamispäätökset etenevät odotetusti, päästään nopean junan kyytiin hyppäämään jo 2030-luvun alussa.

Eri liikennemuotojen reitit leikkaavat Tiedepuistossa.