Turun Tiedepuisto -kärkihanke

Turun Tiedepuisto -kärkihanke on yksi Turun kaupungin kärkihankkeista ja tärkeä osatekijä Turun vetovoimaisuuden ja kilpailukyvyn kehittämisessä. Hankkeen tavoitteena on luoda uusilla verkostomaisilla toimintamalleilla kansainvälisesti kiinnostava ja rohkean kokeileva osaamiskeskittymä, joka on toiminnoiltaan monipuolinen ja logistisesti vetovoimainen.

Turun yliopistokampukselta Kupittaan työpaikkakeskittymään ja edelleen Itäharjulle ulottuva Tiedepuiston alue on kaupunkiseudun merkittävin osaamisen ja korkean teknologian työpaikkojen kasvukeskus. Monipuoliselle älykaupungin kokeilu-, kehitys- ja tutkimustoiminnalle tarjoutuu kärkihankkeen kautta näyteikkuna ja houkutteleva alusta.

Yhteistyötä Triple Helix -mallilla

Turun Tiedepuiston menestys nojaa kumppanuusajatteluun, yhteisiin tavoitteisiin ja monipuolisen osaamisen hyödyntämiseen. Tiedepuisto on fyysinen ilmentymä ns. Triple Helix -mallista, jossa alueellista innovaatiokulttuuria kehitetään korkeakoulujen, elinkeinoelämän ja julkisen sektorin yhteistyönä. Turun kaupungin keskeisiä kumppaneita ovat Tiedepuiston alueella toimivat yliopistot ja korkeakoulut, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun Ylioppilaskyläsäätiö, seudullinen elinkeinoyhtiö Turku Science Park Oy, Turun Teknologiakiinteistöt Oy, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy sekä lukuisat muut alueen yritykset.  

Tiedepuiston kehittämiselle antaa kehyksen vuonna 2017 julkistettu Turun Tiedepuiston tulevaisuuskuva, Masterplan 2050. Siinä Itäharjun puolelle laajenevaan Tiedepuistoon luodaan edellytykset 10 000 uudelle työpaikalle ja 20 000 asukkaalle. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan operatiivisen tason hankkeita, projekteja ja kilpailuja, joita toteutetaan käytännön Triple Helix -mallilla.  

Turun Tiedepuiston DNA

 • Rohkean kokeileva
  Turun Tiedepuisto profiloituu kansainvälisesti merkittävänä ja rohkean kokeilevana innovaatio- ja osaamiskeskittymänä, ja luo kilpailukyisen toiminta- ja kasvuympäristön osaamisintensiiviselle tutkimus- ja yritystoiminnalle.

 • Logistisesti vetovoimainen
  Turun Tiedepuisto on logistisesti vetovoimainen fiksun liikkumisen keskus, jossa saumattomasti toisiinsa kytkeytyvät kestävän liikkumisen muodot ja niitä tukevat palvelut tekevät arjesta sujuvaa.

 • 24/7/365 elävä
  Turun Tiedepuisto on ympäri vuorokauden elävä ja viihtyisä kohtaamisten keidas, jossa hyvinvointia ja terveyttä edistävät alustat, ratkaisut ja palvelut nivoutuvat luontevaksi osaksi alueen asukkaiden, opiskelijoiden ja työntekijöiden arkea.

 • Kestävästi kasvava
  Turun Tiedepuisto on kaupungin energiatehokkain rakennettu alue, jonka kehittämisessä painottuvat laadukkaan perusinfran lisäksi älykkään ja kestävän kaupungin ratkaisut ja teknologiat.