Vetenskapsparkens däck

TIDTABELLEN FÖR ANSKAFFNINGENS STARTFAS

Vetenskapsparkens däckprojekt på Hilma-annonskanalen för offentliga anskaffningar

Demonstrationsmaterial för infotillfället för Vetenskapsparkens däckprojekt 13.8.2021 (pdf, på finska)

Infrastrukturprojektets lokalbehovsutredning 17.6.2021 (pdf, på finska)

Taito-campusets lokalbehovsutredning 1.4.2019 (pdf, på finska)

  • Frågor angående anskaffningen bör lämnas via Tarjouspalvelu.fi senast 19.8.2021 kl. 13
  • Svaren till de ställda frågorna publiceras via Tarjouspalvelu-tjänsten senast 26.8.2021
  • Deltagaransökan måste lämnas in via Tarjouspalvelu-tjänsten senast 6.9.2021 kl. 13

Med Vetenskapsparkens däck, som förbinder Kuppis och Österås, kommer det att bildas en attraktiv koncentration av bostäder, tjänster samt ny kompetens och arbete att byggas runt Kuppis tågstation. Den livskraftiga stadsdelens kärna bjuder på ramverk för växelverkan och naturliga möten mellan olika aktörer. Åbos andra centrum formas till den urbana Vetenskapsparken.

Anskaffningen framskrider

Anskaffningen av Vetenskapsparkens däckprojekt öppnades 2.7.2021 för konkurrensutsättning. En övergripande plan på hög nivå behövs för vetenskapsparkens däckområde, som inkluderar centrumliknande byggande, höga byggnader och mångsidiga hybridhus. Området är centralt för den planerade Entimmeståget och annan kollektivtrafik, så för att förbättra tillgängligheten och rörligheten inom området behövs fungerande lösningar för att integrera Kuppis station och mobilitetstjänster.

Planeringsområdet som anskaffas ligger huvudsakligen i industriområdet Österås, som är ett område med förändrad markanvändning. Området består för närvarande av till exempel områden i industri- och kontorsanvändning, allmänna områden, trafikområden och tillhörande sidoområden och tillfälliga parkeringsområden. Majoriteten av fastigheterna ägs av staden, men området består också av privatägda och arrenderade områden och ett järnvägsområde som tillhör statens Trafikledsverket.

Infrastrukturprojekten för den offentliga anskaffningen och mer detaljerad planering kommer att inriktas på det framtida däckets omgivning i stadens markägandeområde. Stadsplanen för hela planeringsområdet ska förnyas bredare utifrån den övergripande planen och vidareutvecklingen under alliansfasen i samarbete med markägarna.

Planeringsområdet utgör ett center för både trafik och funktionalitet för området mellan två nu tämligen separata distrikt. Med däcket avlägsnas barriären som består av Helsingforsvägen och järnvägen och Österås blir en naturlig del av Vetenskapsparkens område.

Anskaffningens fyra delhelheter:

  • En övergripande plan, utifrån vilken en stadsplan utarbetas och de andra delhelheter genomförs.
  • Ett infrastrukturprojekt vars delar består av däcket som sträcker sig över Helsingforsgatan och järnvägsspåren mot Helsingfors samt  en parkeringsanläggning som byggs till Österås.
  • Åbo yrkesinstitutets Taito-campus, som får synergifördelar från Åbo yrkeshögskola och områdets andra campusaktörer.
  • Möjligheter för tilläggsanskaffningar (optioner), som är värda att genomföra som en del av däckprojektet.
Ilmakuvaan piirretty Tiedepuiston kansihankkeen aluerajaus.
Planeringsområdet av däckprojektet för Åbo Vetenskapspark