Upphandlingen av däckprojektet för Åbo Vetenskapspark, som ska förbinda Österås och Kuppis, har öppnats på Hilma-annonskanalen. Det omfattande upphandlingspaketet innehåller en övergripande plan för området, stora infrastrukturprojekt och ett centrerat Taito-campus för yrkesutbildning. Projektet, som är viktigt för stadsutveckling och innehåller mångsidigt byggande och omfattande byggrättigheter, söker nu verkställare med alliansmodellen.

Tidtabellen för anskaffningens startfas

Ett presentationstillfälle för projektet och materialet för anbudsbegäran ordnas den 13 augusti 2021 klockan 9–11
Anmälningen till tillfället sker genom att meddela deltagarnas namn och e-postadresser till timo.1.laine@turku.fi och juho.laine@vison.fi senast den 11 augusti klockan 13.

  • Frågor angående anskaffningen bör lämnas via Tarjouspalvelu.fi senast 19.8.2021 kl. 13
  • Svaren till de ställda frågorna publiceras via Tarjouspalvelu-tjänsten senast 26.8.2021
  • Deltagaransökan måste lämnas in via Tarjouspalvelu-tjänsten senast 6.9.2021 kl. 13

Vetenskapsparkens däckprojekt på Hilma-annonskanalen för offentliga anskaffningar

Syftet med Vetenskapsparkens däckprojekt är att skapa en serie stadsrum i planeringsområdet som kommer att bilda en stark och energisk kärna för Vetenskapsparken. Området, som kombinerar det offentliga rummet och olika tjänster, ger Vetenskapsparken mer livlighet och stöder det innehållsliga aktiviteterna hos områdets snabbt växande antal aktörer.

Planeringsområdet som anskaffas har en yta på mer än 16 ha och ligger huvudsakligen i industriområdet Österås, som är ett område med förändrad markanvändning. Planeringsområdet utgör ett center för både trafik och funktionalitet för området mellan två nu tämligen separata distrikt. Med däcket avlägsnas barriären som består av Helsingforsvägen och järnvägen och Österås blir en naturlig del av Vetenskapsparkens område.

- Vi tror att förvärvet kommer att väcka ett stort intresse, eftersom detta är en unik möjlighet för företag inom branschen att visa sitt eget kunnande och påverka utvecklingen av Vetenskapsparken, ett av Åbo stads främsta projekt, säger Timo Laine, projektledare för Åbo Vetenskapspark.

- Förutom den betydande anskaffningen som genomförs med allians inkluderar anskaffningen en förpliktelse att implementera 20 000 kvm våningsyta i kontorsbyggnader som konsortiums eget projekt. Dessutom är optionen att köpa samma mängd bostadsrättigheter. Projektet som ska genomföras med maximalt 40 000 kvm byggnadsrättigheter, cirka 150 miljoner euro för alliansimplementeringar har ett ytterligare, mycket betydande värde och kommer att ge ytterligare arbete i flera år, beskriver Laine projektets attraktionskraft för konkurrenskonsortier.

Planeringsområdet av däckprojektet för Åbo Vetenskapspark

Alliansmodellen har många fördelar

De konsortier som ska bildas måste ha omfattande expertis inte bara inom strukturella utan också i de trafikförbindelselösningar som tar i beaktande Vetenskapsparkens miljö. En övergripande plan på hög nivå behövs för vetenskapsparkens däckområde, som inkluderar centrumliknande byggande, höga byggnader och mångsidiga hybridhus. Området är centralt för den planerade Entimmeståget och annan kollektivtrafik, så för att förbättra tillgängligheten och rörligheten inom området behövs fungerande lösningar för att integrera Kuppis station och mobilitetstjänster.

Med däcket avlägsnas barriären som består av Helsingforsvägen och järnvägen.

- Mångsidig och brett kunnande möjliggörs av en alliansmodell som också har flera andra styrkor. I alliansen är samarbetet mellan beställaren och producentpartierna nära och både riskerna och möjligheterna är gemensamma. I alliansen kan projekthelheten styras flexibelt från upphandlingsfasen till konstruktion och har potential för innovativa lösningar, motiverar Laine valet av implementeringsmodell.

Målet är att den allians som bildas genom tävlingen skulle kunna börja sitt planeringsarbete våren 2022, samtidigt som området planläggs. Projektplaner och kostnadsberäkningar för varje enskilt projekt överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.

 

Spetsprojektet Åbo Vetenskapspark är ett av stadens tre spetsprojekt och en central delfaktor i utvecklandet av Åbos dragningskraft och konkurrenskraft. Syftet med projektet är att med hjälp av nya nätverksbaserade verksamhetsmodeller skapa ett internationellt attraktivt och djärvt innovativt kompetenskluster med mångsidiga funktioner och logistisk dragningskraft.

Åbo vetenskapsparkens område, som sträcker sig från Åbo universitetets campus till arbetsplatsklustret i Kuppis och vidare till Österås, är det viktigaste tillväxtcentrumet för kompetens och högteknologiska arbetsplatser. Ramen för utvecklingen av Vetenskapsparken ges av den 20017 publicerade framtidsbilden för Åbo Vetenskapspark (Masterplan för Åbo Vetenskapspark 2050).

www.turuntiedepuisto.fi/sv

Stadsdel/Område: