Spetsprojektet Åbo Vetenskapspark

Spetsprojektet Åbo Vetenskapspark är ett av stadens spetsprojekt och en central delfaktor i utvecklandet av Åbos dragningskraft och konkurrenskraft Syftet med projektet är att med hjälp av nya nätverksbaserade verksamhetsmodeller skapa ett internationellt attraktivt och djärvt innovativt kompetenskluster med mångsidiga funktioner och logistisk dragningskraft.

Åbo vetenskapsparkens område, som sträcker sig från Åbo universitetets campus till arbetsplatsklustret i Kuppis och vidare till Österås, är det viktigaste tillväxtcentrumet för kompetens och högteknologiska arbetsplatser i hela stadsregionen. Spetsprojektet erbjuder ett skyltfönster och en attraktiv plattform för den smarta stadens försöks-, utvecklings- och forskningsverksamhet.

Samarbete enligt Triple Helix-modellen

Åbo Vetenskapsparkens framgång baserar sig på partnerskapstänkande, gemensamma mål samt på att dra nytta av mångsidig kunskap. Vetenskapsparken är en fysisk manifestation av den så kallade Triple Helix -modellen, där den regionala innovationskulturen utvecklas i ett samarbete mellan högskolorna, näringslivet och offentliga sektorn. Åbo stads centrala partners är universiteten och högskolorna som verkar i området, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Åbo Teknologifastigheter AB, Finlands Universitetsfastigheter, Studentbystiftelsen i Åbo samt regionala näringsbolaget Turku Science Park Oy Ab och områdets företag.

Åbo Vetenskapsparkens framtidsbild, Masterplan 2050, som publicerades 2017, ger en ram för utvecklandet av Vetenskapsparken. I Vetenskapsparken, som sträcker sig i Masterplanet till Österås, skapas förutsättningarna för 10 000 nya arbetsplatser och 20 000 invånare. För att nå målen behövs projekt och tävlingar på operativ nivå som genomförs med den praktiska Triple Helix-modellen.

Åbo Vetenskapsparkens DNA

 • Djärvt experimentellt
  Åbo Vetenskapspark profilerar sig som ett internationellt betydande och djärvt experimentellt innovations- och kompetenskluster samt skapar en konkurrenskraftig omvärld och tillväxtmiljö för kunskapsintensiv forsknings- och företagsverksamhet.
 • Logistiskt attraktivt
  Åbo Vetenskapspark är ett logistiskt attraktivt centrum för smart mobilitet där de hållbara färdsätten förenas med varandra på ett flexibelt sätt och tjänsterna som stöder dem gör vardagen smidigare.
 • 24/7/365 levande
  Åbo Vetenskapspark är en trivsam oas för möten som lever dygnet runt och där olika välfärds- och hälsofrämjande plattformar, lösningar och tjänster länkas samman till en naturlig del av vardagen för de boende, studerande och anställda. 
 • Hållbart växande
  Åbo Vetenskapspark är stadens mest energieffektiva område där fokus vid utvecklandet av området ligger förutom på en högklassig basinfrastruktur också på lösningarna och teknologierna i en smart och hållbar stad.