Hållbart växande

Nytt byggande på drygt en miljon kvadratmeter, investeringar på flera miljarder, över 10 000 nya arbetsplatser och bostäder för 20 000 nya Åbobor på en timmes avstånd från huvudstadsregionen. Den sammanlagt ca 90 hektar stora triangeln i Österås erbjuder ett underlag för Vetenskapsparken att växa betydligt. Vetenskapsparken binder samman markanvändningen, byggandets, trafikens och funktionens projekt till en heltäckande stadsutvecklingshelhet där delarna stöder varandra.

Smart och energieffektivt byggande

Åbo Vetenskapspark är stadens mest energieffektiva område där fokus vid utvecklingen av området ligger förutom på en högklassig basinfrastruktur också på lösningarna och teknologierna i en smart och hållbar stad. Förutom effektivt byggt omgivning har Vetenskapsparken även utrymme för öppna platser, promenader och parker.

Nytt blir färdigt hela tiden

En skock av lyftkranar har skurit Vetenskapsparkens himmel redan en god tid då områdets utveckling är i god fart. Nya byggnadsbeståndet i området representeras av bland annat hälsocampusets sjukhusbyggnader, besöks- och innovationscentret Joki, Kuppis bollhall, studentbostadkvarteret Aitiopaikka och Åbo yrkeshögskolans EduCity.

Universitetscampuset koncentreras och livas upp under de närmaste åren då nya lokaler för studier, forskning, startup-verksamhet och boende byggs i området. Åbo yrkeshögskolas nya campus för i sin tur med sig tusentals studerande intill företagsklustret i Kuppis och upp till ett tusen blir färdiga fram till år 2022.