Djärvt experimentellt

Åbo vetenskapspark är en högklassig framtidsorienterad stadsurymme. Des byggstenar är smidiga och intelligenta tjänster, smarta trafiklösningar och mångsidiga fritidsmöjligheter som stöder välmående och trivsel.

Health Campus Turku och Tech Campus Turku förenar högskolornas kunnande till starka klustren.

En plattform för experiment och innovation

Vetenskapsparken, som är öppen för nya innovationer, verkar som en attraktiv plattform för smarta stadens försök och utveckling. På området verkar flera campusar för vilkas forsnings- och utvecklingsverksamhet Vetenskapsparken erbjuder ett levande laboratorium.

Växten uppstår genom samarbete

Åbo Vetenskapspark har en betydande roll i att stöda regionala och nationella tillväxten. Den är förutom en mångsidig utbildnings- och forskningskoncentration också ett internationellt betydande koncentration av kompetensintensiv företagsverksamhet.

Högskolorna, näringslivet och stadsborna har från första början bundits starkt till områdets utveckling. Partnerskap utnyttjas fördomsfritt även i framtiden.