24/7/365 levande

Goda trafikförbindelser, centrum på gångavstånd, parkaktiga stadsutrymmen och moderna boendelösningar garanterar Vetenskapsparkens attraktivitet även som ett bostadsområde. Vetenskapsparkens område växer med till och med 20 000 invånare när nya bostäder byggs vid utkanten av Kuppisparken, i Österås och i studentbyn. Invånarantalets kraftiga tillväxt gör området livligare dygnet runt och leder till att serviceutbudet blir mer mångsidigt.

Servicehelheten för välfärd

Utvecklingen av Kuppis park och dess tjänster som en oas för motion, idrott och välfärd dygnet runt ger ett enastående mervärde förutom för områdets invånare också för studerande och anställda. När arbete och fritid i framtiden knyts ihop och man arbetar allt mer flexibelt hemma, på kaféer och parker under olika tider av dygnet blir också kvaliteten i stadsmiljön en viktig attraktionsfaktor vid lockandet av yrkeskunnig arbetskraft. 

Lösningar och tjänster som främjar välbefinnandet länkas i Åbo Vetenskapspark samman till en naturlig helhet som en del av områdets vardag. I ett nytt slag av stadsstruktur stöder arbetet och fritidsfördrivet varandra och stämningen är livfull under alla tider på dygnet varje dag, året runt.