Kupittaan kärjen kumppanuushanke

Kupittaan ja Itäharjun yhdistävän Tiedepuiston kannen myötä Kupittaan aseman ympärille rakentuu asumisen, palveluiden sekä uuden osaamisen ja työn vetovoimainen keskittymä. Elinvoimaisen kaupunginosan ydin tarjoaa puitteet eri tahojen vuorovaikutukselle ja luonteville kohtaamisille. Urbaaniin Tiedepuistoon muodostuu Turun toinen keskusta.

Kupittaan kärjen alueelle halutaan korkeatasoinen kokonaissuunnitelma, joka sisältää keskustamaista rakentamista, korkeita rakennuksia sekä monikäyttöisiä hybriditiloja. Alue on suunnitteilla olevan Tunnin juna -yhteyden ja muun joukkoliikenteen kannalta keskeinen, joten saavutettavuuden ja alueen sisäisen liikkumisen parantamiseksi tarvitaan toimivia ratkaisumalleja Kupittaan aseman ja liikkumispalveluiden liittämiseksi kokonaisuuteen.

Kupittaa ja Itäharju yhtenäiseksi kokonaisuudeksi

Kohteena oleva suunnittelualue sijoittuu pääosin Itäharjun teollisuusalueelle, joka on muuntuvan maankäytön aluetta. Alueella on tällä hetkellä mm. teollisuus- ja toimistokäytössä olevia alueita, yleisiä alueita, liikennealueita sekä niihin liittyviä vierialueita ja väliaikaisia pysäköintialueita. Valtaosa kiinteistöistä on kaupungin omistuksessa, mutta alueella on myös yksityisessä omistuksessa ja vuokrahallinnassa olevia alueita sekä valtion Väylävirastolle kuuluva raidealue.

Infrahankkeet ja tarkempi suunnittelu kohdistuvat tulevan kannen ympäristöön kaupungin maanomistusalueelle. Koko suunnittelualueen asemakaavaa on tarkoitus uudistaa laajemmin kokonaissuunnitelman ja allianssivaiheen jatkokehityksen pohjalta yhteistyössä maanomistajien kanssa.

Suunnittelualue muodostaa liikenteellisesti ja toiminnallisesti kokoavan keskuksen kahden nyt varsin erillisen kaupunginosan väliselle alueelle. Uudistusten myötä Helsinginkadun ja rautatien estevaikutus poistuu ja Itäharju tulee luontevaksi osaksi Tiedepuiston aluetta.

Hankintakokonaisuuden osat:

  • Kokonaissuunnitelma, jonka pohjalta laaditaan asemakaava ja jonka osana muut osakokonaisuudet toteutetaan.
  • Infrahanke, jonka osina ovat Helsinginkadun ja -radan ylittävä kansi sekä Itäharjun puolelle rakennettava velvoitepysäköintilaitos.
  • Turun ammatti-instituutin Taito-kampus, joka saa synergiaetuja Turun AMK:sta ja alueen muista kampustoimijoista.
  • Lisähankintamahdollisuudet (optiot), jotka on kannattavaa toteuttaa osana kansihanketta.
  • Velvoitteet ja rakennusoikeudet, jotka velvoittavat hankkeen toteuttajaa toimisto-/liiketilarakentamiseen ja alueen velvoitepysäköintilaitoksen hyödyntämiseen sekä oikeuttavat vastaavassa suhteessa määritellyn asuinrakentamisoikeuden hankkimiseen.

+ Tilaajan optio: Lisäkansi. Option käytöstä päätetään erikseen.

Kupittaan kärjen kumppanuushankkeen hankintapäätös tehtiin kaupunginhallituksessa 5.12.2022. Valituksi tuli allianssiryhmä Terävin kärki. Allianssisopimus ryhmän kanssa allekirjoitettiin 27.3.2023.

Tavoiteaikataulun mukaan infrahankkeen ja Taito-kampuksen hankesuunnitelmat tuodaan päätöksentekoon vuoden 2024 alussa. Hankesuunnitelmat hyväksyy kaupunginvaltuusto. 

 

Terävin kärki -ryhmän suunnitelman video: Lundén Architecture Company, Cobe & Arkkitehdit von Boehm – Renell.