Tiedepuisto kehittyy meriteollisuuden kokemuksin

Maritime Accelerator -ohjelmaa sovelletaan Turun Tiedepuiston kehittämiseen

Hyväksi havaittujen toimintamallien ja ratkaisujen hyödyntäminen yli toimialarajojen on tärkeää yrityksille mutta myös julkisomisteiselle elinkeinoyhtiölle. Yhdelle toimialalle suunniteltu malli toimii usein myös uusilla aluevaltauksilla ja näin mahdollistaa jo testatun toimintamallin tai ratkaisun nopean käyttöönoton.

Kolmatta vuotta Turku Science Park Oy:ssä toimivaa Maritime Accelerator -ohjelmaa sovelletaan tänä vuonna myös Turun Tiedepuiston kehittämiseen. Olemme perustamamme ohjelman kautta auttaneet meritoimialan suuria yrityksiä löytämään innovaatioita eri toimialojen kasvuyrityksistä ja tekemään yhteistyötä muiden isojen toimijoiden kanssa. Nyt näitä meriteollisuudessa testattuja oppeja hyödynnetään kestävämmän Tiedepuiston kehittämisessä.

Innovaatioiden omaksuminen toisilta toimialoilta nopeuttaa yritysten omaa TKI-toimintaa ja parantaa kilpailukykyä. 

Innovaatioiden omaksuminen toisilta toimialoilta nopeuttaa yritysten omaa TKI-toimintaa ja parantaa kilpailukykyä. Meriteollisuudesta saatujen lupaavien kokemusten saattelemana odotamme kokemuksia ja tuloksia konseptin viemisestä uuteen ympäristöön, Turun Tiedepuistoon. Tuomme kaupunkikehittämiseen uuden tavan toimia ja etsimme kestävän kehityksen ja kiertotalouden ratkaisuja.

Ohjelmassa ratkomme suurten yritysten haasteita etsimällä innovatiivisia kasvuyrityksiä eri aloilta. Kasvuyrityksistä lupaavimmat haastatellaan ja kutsutaan työpajoihin, joissa ne pääsevät tapaamaan ja keskustelemaan toimeksiantajien kanssa sekä ratkomaan yhdessä suurten yritysten haasteita kasvuyritysten tuotteilla tai palveluilla. Ideana on tuoda testattuja ja liiketoimintaa tuottavia tuotteita sekä palveluita toisen toimialan tarpeisiin ja muokata niistä tarvittaessa vielä paremmin sopivia ratkaisuja juuri näihin haasteisiin.

Oman leimansa ohjelmalle tuovat myös ekosysteemin hyöty ja muiden yritysten kanssa käydyt keskustelut. Laaja yrityshaku yli toimialarajojen sekä yritysten tekemä yhteistyö ohjelman aikana erottavat toiminnan perinteisestä myyjä–ostaja-asetelmasta. Tällä tavalla saamme paremmin sopivia ratkaisuja sekä pääsemme näkemään läheltä teknologioiden ja trendien kehitystä.

Nopeita tuloksia avoimella ja ennakkoluulottomalla yhteistyöllä

Olemme saaneet meritoimialalla paljon positiivista palautetta niin suurten kuin kasvuyritystenkin tahoilta. Ohjelma on koettu hyödylliseksi ja nopeasti ratkaisuja tuovaksi malliksi. Viime vuoden Maritime Accelerator -ohjelmassa etsittiin ratkaisuja Meyer Turun, Royal Caribbeanin ja Rauma Marine Constructionin haasteisiin.

Meriteollisuutta edustaneille suuryrityksille potentiaalisia kumppaneita listattiin globaalisti jopa useita satoja. Karsintavaiheiden jälkeen jokainen kolmesta suuryrityksestä valitsi muutamia kiinnostavimpia, joiden kanssa yhteistyömalleja ja sovelluksia lähdettiin kehittämään eteenpäin. Mukaan mahtui toki myös monia suomalaisia kasvuyrityksiä, mutta tärkeintä oli löytää toimeksiantoihin parhaiten vastaamaan kykeneviä kumppaneita ja toisaalta kiihdyttää myös suomalaisen meriteollisuuden kansainvälistä kilpailukykyä. Kasvuyrityksiä näiden yritysten nimeämiin tarpeisiin löytyi muun muassa rakennusteollisuuden työmaavalvonnasta ja ravintolapuolen energiasäästöratkaisuista.

Turun Tiedepuistossa olemme tavanneet useita alueen yrityksiä ja toimijoita. Yhdessä sekä yrityksittäin olemme keskustelleet käynnissä olevista kestävän kehityksen projekteista ja kartoittaneet sopivia haasteita kasvuyritysten ratkottaviksi. Vastaanotto on ollut erinomainen ja muutaman toimijan kanssa olemme jo sopineet seuraavista askeleista. Parhaillaan etsimme ratkaisuja eri alojen kasvuyrityksistä. Haku kohdistuu ensisijaisesti Turun alueeseen, mutta tarvittaessa laajennamme sitä.

Ennakkoluulottomuus ja yritysten välinen yhteistyö ovat tänä päivänä tekijöitä, jotka auttavat niin yritystoiminnan kuin toimintaympäristön kehittämisessä. Pienet yritykset ovat jo kauan rakentaneet verkostoja, mutta nyt avoimuus, yhteistyö ja startup-yrityksistä tuttujen käytäntöjen merkitys kilpailukyvylle ja kasvulle tunnistetaan jo suuremmissakin yrityksissä.

Kirjoitus on aiemmin julkaistu aliona Turun Sanomissa.

Lisätiedot:

Maritime Accelerator

KIEPPI – Kestävien kaupunginosien kumppanuusmalli

Sofia Pihlava

Tietoa kirjoittajasta

Sofia
Pihlava
Kasvuvalmentaja
Turku Science Park Oy
Kirjoittaja toimii Turun seudun elinkeinoyhtiössä Turku Science Park Oy:ssä kasvuvalmentajana ja Kieppi-hankkeen kiertotalous- ja yrityskumppanuusasian- tuntijana.
Asiasanat: